Obsługa prawna przedsiębiorców i organizacji

Pomagamy tworzyć i rozwijać przedsiębiorstwa. Doradzamy, przygotowujemy i negocjujemy umowy.  Przygotowujemy wszelkie potrzebne dokumenty. Pomagamy w sporach, reprezentujemy przed sądami.

 

Zajmujemy się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Przygotowujemy projekty umów, negocjujemy i doradzamy przy zawieraniu kontraktów handlowych.

 

Pomagamy rejestrować działalność gospodarczą, oraz uzyskiwać pozwolenia na prowadzenie działalności wymagającej zezwolenia, licencji, zgody, czy uzyskiwać koncesje.

 

Pomagamy tworzyć, przekształcać, przejmować i likwidować spółki. Doradzamy w zakresie obrotu udziałami i akcjami. Doradzamy w zakresie bieżącej działalności spółek,  czy pracy organów spółek.

 

Pomagamy organizować współpracę między przedsiębiorcami. Przygotowujemy projekty umów, dotyczące współpracy między przedsiębiorcami, między innymi agencyjnych, dystrybucyjnych, konsorcjalnych, syndykalnych, czy franczyzowych.  Prowadzimy negocjacje i doradzamy przy zawieraniu takich umów między przedsiębiorcami.

 

Doradzamy przy świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przygotowujemy projekty regulaminów sklepów internetowych.

 

Doradzamy i reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym zarówno po stronie upadłego, jak i wierzycieli. 

 

Doradzamy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz reprezentujemy przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Pomagamy w tworzeniu, łączeniu i likwidowaniu stowarzyszeń i fundacji. Zajmujemy się  doradztwem w zakresie bieżącej działalności organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń oraz fundacji, oraz obsługą prawną pracy organów stowarzyszeń i fundacji. 

Kontakt

 

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, która znajduje się w Białymstoku przy ul. Lipowej 33A, lok. 1 (15-424 Białystok).

Wejście do Kancelarii dostępne jest z podwórza od ulicy Grochowej.

Nasz Nr NIP to: 542 326 49 67, nasz Nr REGON to: 366214708.

radca prawny Bartosz Markowski

+48 608 488 141

markowski@mpprawnicy.pl

radca prawny Andrzej Pancewicz

+48 608 084 372

pancewicz@mpprawnicy.pl

Formularz kontaktowy

*pole obowiązkowe

Do góry