Kancelaria Markowski i Pancewicz

Markowski i Pancewicz Kancelaria Radców Prawnych to zespół prawników specjalizujących się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, podmiotów leczniczych, organizacji społecznych oraz osób fizycznych. Prawnicy tworzący naszą Kancelarię, jak też osoby z nami współpracujące, stanowią zespół wyspecjalizowany  szczególnie w zakresie prawa gospodarczego, własności intelektualnej, jak również prawa budowlanego i inwestycyjnego oraz prawa cywilnego i prawa pracy. W zakresie zainteresowania naszego Zespołu pozostają również zamówienia publiczne i prawo medyczne.

Prawnicy tworzący naszą Kancelarię, w związku z kolejnymi zrealizowanymi na przestrzeni dotychczasowej swojej działalności projektami oraz przeprowadzonymi postępowaniami, w tym sądowymi, dysponują wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej.

Prawnicy tworzący naszą Kancelarię są specjalistami w dziedzinach, którymi się zajmują.

Nadto Kancelaria w sprawach z zakresu własności przemysłowej, współpracuje z Rzecznikami patentowymi, zajmującymi się bezpośrednio postępowaniami, dotyczącymi spraw o udzielenie patentów na wynalazki, czy praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, czy też praw z rejestracji topografii układów scalonych.

Zapraszamy do współpracy

Markowski i Pancewicz